Informacje o pogrzebie
O czym warto pamiętać, gdy umarła bliska osoba.

Modlitwa
Wiara uczy nas, że w chwilach trudnych i różnych doświadczeniach człowiek znajduje pomoc i łaskę od Boga. Warto zatem pamiętać o modlitwie za zmarłego i jego rodzinę:

 • modlitwy przy zmarłym w domu i kaplicy
 • różaniec w kaplicy (kostnicy) wieczorem od dnia śmierci do dnia pogrzebu, z tym że ostatnia modlitwa odmawiana jest pół godziny przed pogrzebem. Modlitwę może prowadzić ktoś z rodziny lub inna świecka osoba, która chętnie i umiejętnie będzie im przewodniczyć
 • krewni osoby zmarłej przed pogrzebem przystępują do spowiedzi. W kościele parafialnym okazja do sakramentu pokuty jest podczas każdej Mszy św.
 • w dniu pogrzebu przyjętą w stanie łaski uświęcającej Komunię św. można ofiarować za zmarłego
 • Pamiętajmy o zamawianiu Mszy św. za zmarłego w rocznicę śmierci, z okazji imienin.

Formalności
Fakt śmieci i pogrzebu należy zapisać w księgach parafialnych. Parafia dokonuje tego na podstawie aktu zgonu wydanego przez USC i zaświadczenia lekarskiego:

 • dokumenty należy przedstawić duszpasterzowi w kancelarii parafialnej
 • z gospodarzem cmentarza należy ustalić miejsce pochówku oraz rodzaj grobu (podwójny, pogłębiony, grobowiec). Przy tej okazji składa się ofiarę za tzw. miejsce. Ofiara ta przeznaczona jest na utrzymanie cmentarza

Gospodarzem cmentarza (grabarzem) jest Roman Muranowicz (kościelny), zam. Błędów ul. Stary Rynek 5.

Nagrobek
Za porządek na grobie i wokół niego odpowiedzialna jest rodzina zmarłego lub inna osoba wyznaczona.

 • wymiary nagrobka nie mogą przekraczać 90cm x 190cm, a przy podwójnym grobie 170cm x 190cm
 • budowa grobowca i nagrobków o większych wymiarach niż podanych wyżej wymaga przed przystąpieniem do zamówienia zgody proboszcza
 • zakład kamieniarski osobiście termin montażu ustala z gospodarzem cmentarza, a następnie wspólnie wyznaczają wysokość i inne parametry ustawienia
 • prace budowlane wykonywane we własnym zakresie również należy zgłaszać u gospodarza cmentarza
 • po 20 latach grób może zostać zlikwidowany, chyba, że inna jest wola rodziny. Wtedy też należy w kancelarii parafialnej przedłużyć rezerwację. Możliwe jest również wcześniejsze zarezerwowanie miejsc.
Copyright © 2009 A.Ufnal