Duszpasterze

Ks. Leszek Bruliński,
proboszcz


 

 

Ks. Paweł Szymborski
wikariusz

Copyright © 2009 A.Ufnal