Akcja Katolicka

Przy naszej parafii działa Akcja Katolicka, która jest miejscem realizacji katolickiego powołania osób świeckich we współpracy z kapłanami.

Jest to wspólnota, która troszczy się o:

  • pogłębianie życia religijnego
  • kultywowanie postaw patriotycznych
  • niesienie pomocy bliźnim
  • organizowanie pomocy charytatywnej
  • organizowanie życia kulturalnego

Pragniemy by jak najwięcej osób włączyło się do Akcji Katolickiej i dlatego wszystkich chętnych zapraszamy na nasze spotkania w 2 piątek miesiąca po Mszy św.

Copyright © 2009 A.Ufnal