Caritas

CARITAS znaczy miłość - miłość bratnią, podnoszącą, wspierającą, akceptującą. Pomoc człowiekowi potrzebującemu to sprawdzian naszej wrażliwości chrześcijańskiej na słowa Chrystusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". (Mt 25,40).

To wezwanie Pana Jezusa, tym bardziej powinno nas przynaglać, jako Wspólnotę Parafialną, do świadczenia miłosierdzia chrześcijańskiego. Do tego zachęca nas również Ojciec św. Jan Paweł II: W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś "wyobraźnia miłosierdzia" w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie "świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr". Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi.

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas tworzą 23 osoby na czele z ks. Proboszczem.

Spotkania Zespołu Caritas odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy do współpracy na rzecz ubogich i potrzebujących.

Copyright © 2009 A.Ufnal